Seks vil bli fysioterapeut på Andenes

Disse har vist interesse for å bli fysioterapeut på Andenes.

Shreya Kansara er blant søkerne til fysioterapeut-stillingen.   Foto: Arkiv

Andøy

Andøy kommune har lyst ledig en 100 prosent avtalehjemmel ved Andenes fysioterapi og fått seks interesserte søkere.