Mener legekontoret har raus telefontid

Andøy kommune mener Andenes legekontor har en raus telefontid sammenlignet med andre kommuner, og at kommunens praksis er i tråd med forskriften.

RAUS: Andøy kommune mener Andenes legekontor er raus med telefontiden ved kontoret, men at det ved uforutsett fravær og akutte hendelser kan være begrenset kapasitet til å svare på telefonhenvendelser.  Foto: Jørn Aune

Andøy

I mai sendte Pasient- og brukerombudet et brev til Andøy kommune der man ba om at kommunen sørget for at systemene for mottak av henvendelser til legekontoret er i tråd med forskriften. Bakgrunnen var en klage fra en innbygger i Andøy.