Andøy august

Eiendomsoverdragelser i Andøy i august.
Andøy

Andel av Gnr 43, bnr 242 er solgt for kr 950.000 fra Bård Yngve Klausen til Joakim Bråten Nilsen.
Salget omfatter også Merkeveien 84.