Skal kjøpe kunst for 500 000 kroner:

Etterlyser lokale kunstnere

I forbindelse med bygging av nytt sykehjem på Åse, har kommunen satt av 500 000 kroner til kunstutsmykning. Nå etterlyser de kunstnere med lokal tilknytning til oppdraget.

Marit Strand Nordheim, økonomikonsulent for Andøy kommune, setter pris på oppdraget med å finne kunst og kunstnere til nybygget på Åse. Nå håper hun kunstnere med lokal tilknytning hun ennå ikke kjenner til, vil ta kontakt.   Foto: Tord Viken

Andøy

Det nye sykehjemmet som bygges på Åse begynner å få sin tydelige form, men bortsett fra det rent funksjonelle, så betyr også trivsel mye. Derfor har man satt av hele 500.000 kroner som skal brukes til kunstutsmykking.