Derfor fjernes alle trærne i denne gata

Onsdag ble buskene i Storgata på Andenes fjernet. De har vært et yndet samtaleemne i befolkningen de ti årene som er gått siden de ble plantet.

Prydbuskene i Storgata (Miljøgata) er nå fjernet av Nordland fylkeskommune. Det er foreløpig usikkert hva de blir erstattet med.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Andøy

Buskene ble satt ned i forbindelsen med at daværende veieier som var Statens vegvesen bygde Miljøgata på Andenes. Nordland fylkeskommune har nå overtatt som veieier.