Ber statsforvalteren omgjøre skjellsandvedtak

John Helmersen ber statsforvalteren i Nordland om å omgjøre vedtaket til fylkesrådet der North Coast Calsium (NCC) fikk konsesjon til å ta opp skjellsand i Risøyrenna.

KLAGER: John Helmersen ber statsforvalteren i Nordland om å omgjøre vedtaket som gir Nort Coast Calsium tillatelse til å hente opp skjellsand fra Risøyrenna  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

Andøy

Gerd Stensen AS har i dag konsesjon for uttak av skjellsand ra tre ulike områder i Risøyrenna. Mesteparten av sanden eksporteres til Frankrike.