Politikerne i Andøy vil ikke regne barnetrygd som inntekt

MDG fikk nesten enstemmig gjennomslag for sitt forslag om at Andøy kommune ikke skal regne barnetrygd som inntekt for familier som mottar sosialhjelp.

STØTTE: Malin Abrahamsen i Miljøpartiet de grønne i Andøy fikk nesten enstemmig støtte for at Andøy bør fjerne ordningen med at barnetrygd regnes som inntekt for familier som mottar sosialhjelp.  Foto: Jørn Aune

Andøy

VOL skrev søndag om interpellasjonen fra Malin Abrahamsen i Miljøpartiet de grønne som vil ha slutt på at barnetrygden regnes som inntekt for familier som mottar sosialhjelp. Det betyr at sosialhjelpen reduseres tilsvarende barnetrygden.