Gode hjelpere når det står om sekunder

Brannvesenet i Andøy gjør mer enn å bare slukke branner. De kan også være først på plass når det handler om hjertestans.
Andøy

Hittil i år har Andøy brannvesen rykket ut til 12 helseoppdrag. Det kan være alt fra å yte akutthjelp til å hjelpe ambulansepersonell med bæring og transport av pasienter til ambulanse eller helikopter.