Sexskuespillet til Nikoline ble for mye for osloskole

Nikoline Spjelkavik fra Andøya, har laget et skuespill om sex for syvendeklassinger. Første fremvisning ble derimot avlyst av skolen.

Fra forestillingen «Oh Baby Baby goes viral» m med Victoria Røising og Nikoline Spjelkavik.  Foto: Miriam Pedersen.

Andøy


Som del av Den Kulturelle Skolesekken, opptrer Nikoline Spjelkavik sammen med skuespillerkollega Victoria Røising i stykket «Oh baby baby goes viral». Teaterstykket handler om pubertet, seksualitet, kropp, identitet og sex.

Det var NRK som først omtalte saken.

Stykket har vunnet den nasjonale prisen «Gullsekken» for «best tilpasset produksjon», i Den Kulturelle Skolesekken, men premieren gikk likevel ikke som planlagt. Den ble nemlig avlyst av skolen de skulle opptre på.

– Mange voksne tror ikke på, eller vil ikke tro på, at dette er ting som opptar 12-13-åringene, sier Spjelkavik til NRK.

Skolen mente det ble for mye sexfokus.

– Flere har vært bekymret for at fremvisningen skal bli for brutal for elevene, sier Spjelkavik.

Det kjenner ikke de to skuespillerne seg igjen i.

– Vi mener at seksualundervisningen i skolen er for dårlig og kommer for sent. Fremvisningen er vårt bidrag til å sette dette på dagsorden, forteller Victoria Røising til NRK.

Spjelkavik forteller at de har fått bekreftet deres hypotese om at syvendeklassinger vet mye om sex og seksualitet.

– Men at informasjonen ikke er så godt sortert og prosessert, sier Spjelkavik til NRK.

Teaterstykket er digitalt, og underveis chatter skuespillerne med elevene.

Spjelkavik forteller at elevene spør om alt fra mensen til selve akten.

«Er det når folk har trekant at det blir tvillinger?», er et av spørsmålene de har fått under forestillingen.

Spjelkavik håper nå at stykket vil være med å sette seksualundervisning på agendaen.