Erstatter SMS med app som ikke finnes

Fra 1. november vil du ikke varslinger via tekstmelding (SMS) når fylkesveg 82 over Kjølhågen blir stengt. – Det kommer en egen app til telefonen som kan varsle, men den er ikke klar, sier Christian Røkke i Statens vegvesen.

SLUTT: Fra 1. november slutter Statens vegvesen å sende ut tekstmeldinger når fylkesvegen ut av Andenes stenges på grunn av vind. inntil at en egen app foreligger, må man ty til Statens vegvesen nettside for å finne trafikkinformasjon.  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

Andøy

I dag er det mulig å abonnere på en meldingstjeneste som varsler når ulike vegstrekninger stenges. I Andøy gjelder det for fylkesveg 82 over Kjølhågen og fylkesvei 7702 til Bleik.

Inntil 2020 har bommene på fylkesveg 82 gått ned minst 95 ganger.

– Dette er en helt manuell tjeneste som utføres av vegmeldingssentralene og har vært av varierende kvalitet. I tillegg stanser Telenor den tjenesten vi dag bruker. Om vi skulle fortsette med varsling via teksmeldinger, måttevi etablere en helt ny tjeneste og vi fant at dette ikke er fremtiden, sier Røkke.

Han sier at man nå vil utvikle tjenester til ulike kundegrupper med den nasjonale vegmeldingsdatabasen som grunnlag.

– App på telefonen

– Vi diskuterer muligheten for en app som gir muligheten for målrettet varsling. Vi burde hatt den appen nå når vi avvikler SMS-tjenesten, men appen kommer, sier Røkke.

Det betyr at man i vinter må inn på nettsiden vwww.vegvesen.no/trafikk for å se trafikkmeldinger.

Røkke kan ikke gi noen spådom om nå appen kommer.

– Vi har nå et prosjekt gående om forutsigbar transport. Det har allerede medført bedre informasjon om situasjonen ved fergekaiene og oversikt over elbil-ladere. Målet er at det skal komme en app for publikumsinformasjon og det jobber vi med nå, sier Røkke.