Ingen store kutt i Andøy i 2022

Rådmannens budsjettforslag for 2022 innebærer ingen store kutt i Andøy kommunes drift, men redusert elevtall og satsing på hjelpemidler til spesialundervisning fører til reduksjoner i skolene.

MODERAT: Konstituert rådmann Sveinung Ellingsen har lagt frem et budsjettforslag med moderate kutt i den kommunale driften for 2022. 

Andøy

Konstituert rådmann Sveinung Ellingsen legger frem kuttforslag på til sammen 3,1 millioner kroner for 2022.