Snart står slaget om 300 millioner vindkraftkroner

Staten avviser kravet om erstatning fra Andøya vind AS. – Det var verken ulovlig, vilkårlig eller uforholdsmessig å legge vekt på hensynet til bevaring av myr, skriver Anders Blakstvedt hos Regjeringsadvokaten.

VINDKRAFTSLAG; 24. november starter rettssaken mellom Andøya Vind AS og staten i Oslo tinghus. Om   Foto: Jil Yngland / NTB

Andøy

Andøya Vind AS har saksøkt staten etter at selskapet ikke fikk forlenget frist for å bygge et vindkraftanlegg på Andmyran på Andøya. Selskapet krever 30 millioner euro i erstatning (rundt 300 millioner norske kroner), saksomkostninger og rente fra 21. januar i år. Rentekostnaden utgjør cirka to millioner kroner per måned.