Opprettholder gebyr på 100.000 kroner til Andøy Energi

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) opprettholder et gebyr på 100.000 kroner til Andøy Energi Nett AS. Nå havner saken i Energiklagenemnda.

GEBYR: Andøy Energi Nett AS nådde ikke frem med klagen på et gebyr på 100.000 kroner etter at selskapet tok i bruk endel av kraftnettet i Andøy før man hadde tillatelse til å gjøre det. 

Andøy