Etter 2.700 dager kommer endelig de første pengene til firebarnsfarens kampsak