På spøk har de blitt kalt Strandland-geriljaen. Nå har de gått til kamp for legekontoret sitt