– Saken er ikke godt nok utredet. Vi blir presset inn i et hjørne for å si ja

foto