Kaster seg rundt og lager solidaritetsmarkering for Gaza