Dyrker alger i et lagerbygg på Sortland, med vann fra Andfjord Salmon

foto