Søkte om utvidelse av campingplassen i mars – har fortsatt ikke fått svar