Barn og unge var vinnerne da siste rest av omstillingsmillionene skulle fordeles