Ofte fører mildvær til avlysing, men i år blir det isfiskedag