Budskapet de fire partiene og uavhengige Lill Inger Berg Tyvold hadde å presentere, var at de har blitt enige om å bruke ytterligere 60 millioner.

Totalen er da oppe i 75 millioner fra Andøyfondet, og totalt 90 millioner kroner fra kommunen, til å finansiere The Whale.

– Derfor legger vi nå til grunn at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2024 vil legge inn penger til The Whale, sier Kjell-Are Johansen, gruppeleder for Ap i en pressemelding i etterkant av pressekonferansen.

Etter det VOL og Andøyposten erfarer har det vært flere møter mellom partiene den seneste uken, etter at rådmann Andreas Jordell la fram sin anbefaling om hvordan Andøyfondet bør brukes.

Det skjedde i et digitalt folkemøte på Facebook, og Jordell hadde ikke prioritert mer penger til The Whale i sin anbefaling.

Kommunestyret har tidligere bevilget 15 millioner kroner fra Andøyfondet til The Whale, slik at den totale bevillingen fra kommunen nå er 90 millioner kroner.

Vi har tidligere omtalt at fem partier (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og uavhengig representant) i kommunestyremøte 20. mars, la frem et felles forslag om at ordfører Knut Nordmo skal gå i dialog med staten om finansiering av The Whale og at Andøyfondet kan brukes for å utløse et statlig bidrag.

Forslaget ble vedtatt mot seks stemmer.

455 millioner kroner

The Whale AS budsjetterer med en kostnadsramme på 455 millioner kroner. Dette inkluderer det ikoniske bygget på omlag 3.700 kvadratmeter, utvikling av innhold og prosjektering.

Tomta til The Whale er ferdig regulert og klar til bygging. Den ligger i Sløyken, like ved Andenes fyr. Foto: Tony Gulla Sivertsen

Den opprinnelige planen var at staten skulle bidra med 150 millioner kroner i spleiselaget for å realisere The Whale. Nå håper man at et bidrag på til sammen 90 millioner kroner fra Andøyfondet og kommunen skal gjøre at staten også kommer på banen med en noe mindre andel enn tidligere planlagt.

– Vi har fått signaler om at staten kan bidra dersom Andøy kommune kan bidra med mer gjennom Andøyfondet, sa Benn Eidissen til VOL i mars. Han er styreleder i The Whale.