Det blir salg av Folkets Hus: Pengene kan havne andre steder i Vesterålen

foto