Mange steder ligger i stummende mørke, og klagene renner inn til kommunen