Kjøpte sentrumsbygg for 3,2 millioner: – Har vekstpotensial i eget bygg