– Det er for få parkeringsplasser og det er for dårlig skiltet