Kenneth søkte og fikk innvilget 8,9 millioner kroner