Lakseinvestering gir ringvirkninger; Bjørn måtte hente inn indisk kokk