Som VOL skrev torsdag var det full utrykning med samtlige nødetater til bålbrann på Nygård. Brannsentralen ble varslet av andre som trodde røyken stammet fra husbrann.

Andøy kommune hadde åtte stykker på utrykning, noe som påfører kommunebudsjettet tusenvis av kroner.

– Mangler lovhjemmel

Brannsjef Stein Andreassen hadde gjerne sett at det fantes en lovhjemmel som åpnet for å sende regning på unødvendig utrykning.

– Så vidt jeg vet har ikke kommunen lovhjemmel for å kreve utgifter dekket. Det koster en del tusen å rykke ut med full styrke. Vi må betale både lønn og tapt arbeidsfortjeneste, sier Andreassen.

Ulovlig å tenne bål

Han minner om brannloven og forskrift om brannforebyggende tiltak som sier at det er ulovlig å tenne bål mellom 15. april og 15. september. Det er også ulovlig i henhold til forurensningsloven.

– Men det er lov å brenne kaffebål. Det er også lov med bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall, samt ranke og flatebrenning landbruket i kontrollerte former, sier Andreassen.

Han påpeker samtidig at båltenneren ikke må risikere fare for spredning, og heller ikke være til sjenanse til naboene.

– Si ifra først

– Episoden på Nygård er et godt eksempel på at man må varsle brannvesenet, dersom man har tenkt å brenne bål. Da unngår man unødvendig utrykning, sier Andreassen.

– Opp til Politiet

Andreassen sier at politiet er den instansen som har myndighet til å bøtelegge for unødvendig utrykning i dette tilfellet.

– Opp til Andøy kommune

Konstituert regionleder Geir Bendiksen i Politiet i Vesterålen sier at det er opp til Andøy kommune om Politiet skal forfølge denne saken.

Politiet snudde

– Andøy kommunale brannvesen rykket ut til noe de trodde var husbrann, men som viste seg å være et bål, da de kom til stedet. Dette fikk vi i Politiet greie på før vi kom fram, derfor snudde vi. Vi har ingen forutsetninger for å vurdere om det har foregått noe ulovlig på Nygård. Det er det brannvesenet som var der som kan si noe om, sier han.

Bendiksen minner om at Andøy kommune har påtalerett.

– De kan anmelde saken til politiet, og da kan vi eventuelt gå videre med den og åpne sak, sier han.

foto
Her er bålrestene etter det som førte til full brannutrykning fra samtlige nødetater onsdag morgen. Foto: Mette-H. Berger Amundsen