Stenger sentrumsgata og lager sommertorg på dugnad