– Det vil bli både kondensproblematikk og fuktskader ved en slik nedstenging