Vil kjøpe paviljongtomta, torget og parkeringsplassen