Skolestruktur i Bø på dagsordenen:

– Det sterkeste signalet kommer fra Eidet skole

Flertallsgruppa har fått til valg på at skolestrukturen i Bø skal bevares som i dag. Der er forventninger om en endring i strukturen i framtiden. – Jeg synes det sterkeste signalet kommer fra Eidet, sier Britt Unni Willumsen (V).

Britt Unni Willumsen (V) mener det er viktig å lytte til innspillene fra skolene og kretsene, når skolestrukturen i Bø er på agendaen.  Foto: Tone M. Sørensen

I formannskapet torsdag var det oppe ei sak om skolestruktur, som skal videre til kommunestyrets møte 1. november.

– Om vi skal behandle skolestruktur i kommunen i formannskapet, og ingen skal si et ord, blir jeg skeptisk, sier Britt Unni Willumsen (V) som kom ned noen betraktninger.

– Hadde forventa ei mer defensiv holdning

– Jeg tror det kan være litt sunt å tenke høyt rundt det som er kommet inn av innspill, og det håper jeg også andre i formannskapet er interessert i å gjøre. Det kan resultere i at vi får en diskusjon i kommunestyret, sier Willumsen, som peker på at flertallsgruppa har i sitt program at det ikke skal legges ned noen skoler i Bø.

– Det gjelder for kommunestyreperioden, som nå snart er over. Uansett hva man gjør på sikt, vil det neppe bli aktivisert før denne kommunestyreperioden er slutt, sier hun.

Willumsen var litt overrasket over en del ting som er kommet som innspill i uttalelser fra skoler, samarbeidsutvalg, FAU og elevråd.

– Jeg hadde forventa meg ei mye mer defensiv holdning fra Eidet skole. Jeg registrerer også at man forslår en felles barneskole i Bø med utgangspunkt i ønske om en fulldelt skole, sier Willumsen.


Sjekk hvor mye din kommune får:

Overraskende stor pengeflom til vesterålskommunene

Vesterålskommunene og Lødingen får en overraskende pengeflom fra oppdrettsnæringen.

 

– Blir en liten skole uansett

– To femtedeler ønsker sammenslåing mellom Eidet og Straume skole, for meg personlig er dette nesten de sterkeste innspillene, de som kommer fra Eidet skole og Eidet krets, fra unger, foreldre og ansatte. For det er ikke tvil om at det ligger en forventning om endring når det gjelder struktur, ut fra det jeg regner med er faglige grunner, sier hun.  

– Man sier også her at et uavhengig utvalg ber om ei utredning av en felles 1.-10.-skole, der man ikke ønsker at kommunen, hverken politikere eller administrasjon skal være involvert i den utredninga. Så kan man tenke hva man vil om der. Her er veldig mange som ønsker ei utredning i kjølvannet av de innspillene som er kommet inn, sier Willumsen.

– Jeg registrerer også at både Straume og Steine og ungdomsskolen, at alle sammen forventer ei endring. Slik konkluderer jeg etter å ha lest innspillene. Det som egentlig overrasker meg når jeg ser hvordan elevtallet i Bø er. I ytterste konsekvens tror jeg ikke det blir en realitet, men hvis vi skal ha en 1- 10.-skole er det egentlig en ganske liten skole uansett, med litt over 200 elever, sier hun.

Willumsen viser til at prognosene for elevtall fremover ikke tilsier et høyere antall elever.

– Ikke bare økonomi

– Jeg tror ikke vi bare skal tenke på økonomi når vi skal se på strukturen i Bø, vi må se først og fremst på faglige begrunnelser og ønsker fra kretser og skoler og de som er tilknyttet skolene. Vi må se litt på hva vi tror er nyttig for lokalsamfunnet. Det har noen konsekvenser for lokalsamfunnet i Bø når man endrer strukturer, uansett hvor man endrer, sier Willumsen.

Hun var for øvrig litt overrasket over Utdanningsforbundet, og synes de var litt defensive i holdningen.

– Jeg hadde forventet noe mer konkret fra dem, det må jeg ærlig innrømme. Vi får saken opp i kommunestyret, jeg har ingen tro på nye forslag fra formannskapet, det vil vøre et historisk øyeblikk. Der er mange ting vi må tenke på, når saka skal debatteres i kommunestyret håper jeg man har politikere som er realistiske i forhold til tingenes tilstand, sier hun.

– Konsekvens at en skole ryker

– Det har vært snakket om å slå sammen til en 1.-4.-skole og en 5.-7.-skole, med den konsekvens at en skole ryker. Så er der noen argumenter for og imot en slik løsning. I min konklusjon foreløpig har jeg ikke anbefalt det, og jeg registrerer at noen av elevene har påpekt at der er venner som da vil bli splittet etter 4. årskullet, sier rådmann Gundar Jacobsen.

Geir Viggo Pedersen (H/Ap) mener det er på tide å tenke langsiktig, og tenke på hva slags skole man vil ha i Bø åtte år fram i tid.

– Vi har gått til valg å at vi skulle bevare skolene slik de var. Det blir slik, men hva det nye kommunestyret gjør vet vi ikke. Når man ser de faktiske tall for Eidet skole er den kanskje for liten, ut fra et faglig grunnlag, sier Håkon Ulriksen (H/Ap).

–  At det er sterke signaler som kommer kan være fordi det er kommet sterke ledere inn i FAU som har meninger og tør å si sine meninger, og det er kjempebra, Ulriksen, som ellers overlater til det nye kommunestyret å se skolestrukturen i Bø.