Signerte samarbeidsavtale mellom kommunen og politiet i Nordland:

– Har sett politiet mye oftere etter politireformen

Ordførere i Bø, Sture Pedersen har hatt politiet mye oftere innom etter at nærpolitireformen ble gjennomført. Torsdag ble samarbeidsavtale mellom politiet og kommunen undertegnet.

Signerte på samarbeidsavtale: Ordfører Sture Pedersen og politikontakt og overbetjent Leif Halland.   Foto: Tone M. Sørensen

Torsdag ble samarbeidsavtalen undertegnet, av ordfører Sture Pedersen og politikontakt og overbetjent Leif Halland. Onsdag signerte henholdsvis Lødingen og Sortland sine samarbeidsavtaler med politiet.


Politiet i Nordland og Sortland kommune:

– Samarbeidsavtalen gir felles eierskap til felles utfordringer – og gjør at vi kan løse dem bedre sammen

Politiet og Sortland kommune signerte i dag en samarbeidsavtale. –Vi har alle forutsetninger for å lykkes med et økt utvidet samarbeid i Vesterålen, sier politiinspektør Per-Erik Hagen.

 

– Det har vært vedtatt at hver enkelt kommune skal ha et politiråd. Det er en del av politireformen at alle kommuner får en politikontakt og en samarbeidsavtale er utformet med utgangspunkt i politireformen og politikontaktens oppgaver, og i det at alle kommuner skal ha et politiråd, sier rådmann Gundar Jacobsen i ei orientering til formannskapet.

Betydelig oftere innom

– Først og fremst er dette ei formalisering av samarbeidet mellom kommunen og politi der det er hensiktsmessig, som forebyggende arbeid og rus, sier han.

Torsdager er blitt politidager i Bø. Ordfører Sture Pedersen sier spøkefullt at alle kjører rolig i kommunen denne dagen i uka.

– Det er blitt en «snakkis», så jeg blir veldig overrasket om noen blir tatt i fartskontroll, spøker han.

Nærpolitireformen har fått mye pepper, men for lille Bø kommune har det slått positivt ut.

– Jeg har rettet kritikk mot dette at vi mistet lensmannskontoret og vært misfornøyd med det. Men når det er sagt, så er det faktisk slik at jeg har aldri før hatt så politiet så ofte innom, som etter at nærpolitireformen ble gjennomført. Vi har betydelig oftere politi i kommunen, sier Pedersen.

– Har fungert veldig bra

Han tilføyer at det er veldig fint å ha en nær og tett kontakten med politiet, og både kunnen gi og få informasjon.

– Det har fungert veldig bra, sier Leif Halland, som tilføyer at samarbeidsavtalen vil bli revidert etter hvert som der dukker opp tiltaksområder som er spesielle for Bø.

–  Jeg er politikontakt, selv om det fremdeles føles litt som om jeg er lensmann i Bø, humrer han.

I Bø skal kommune også være behjelpelig for at politiet får et kontorsted.

– Vi skal være behjelpelig med det, slik at bøfjerdinger som vil snakke med politiet skal slippe å sitte i en bil, sier Pedersen.