Rydder opp når det gjelder havneavgifter i Bø:

– Stolt av at vi har fått så mange flytebrygger på plass

Bø kommune har tatt en opprydding av havneregulativ. – Jeg er mye kontaktet spesielt i løpet av sommerhalvåret av fritidsbåteiere som er frustrert over dyre leiekostnader når de leier seg plass i kommunale havner, sier ordfører Sture Pedersen.

Ordfører Sture Pedersen blir ofte kontaktet av båtfolk som ønsker å leie båtplass av kommunen.   Foto: Tone M. Sørensen

Endring av havneregulativ var en av sakene på dagsorden i formannskapet forleden. Det ble gitt ros til saksutredningen, og det viser seg at der er en viss etterspørsel blant båteiere til å leie seg plass i de kommunale havnene.