Reagerer på at Bø og Oslo har samme regler for gangveier

Bø kommune har prioritert to gang- og sykkelveiprosjekt, og ønsker å gjøre ei lokal tilpasning for å få mer ut av pengene. – Det har ergret meg at vi må bygge i Bø som om vi var en millionby, sier ordfører Sture Pedersen.

Ordfører Sture Pedersen reagerer på at det er nasjonale regler for bygging av gang- og sykkelveier.  Foto: Tone Marit Sørensen

Det offentlige har fastsatt en nasjonal standard for gang- og sykkelveier, som gjelder uansett om man bygger nye veier midt i Oslo enn i grisgrendte strøm, som Bø.

Ifølge Harald Heieraas i Trygg trafikk er det anledning å gjøre lokale tilpasninger.

Mye tungtransport i dag

Bø kommune har nå to prioriterte gang- og sykkelveiprosjekter, ett på Eidet og ett langt ved Straumsjøveien.

– Her har vi i dag mye tungtransport, samt et boligområde. Veien er veldig dårlig og smal. Det er slik i dag at om vi rykker ut med brannbil og møter en trailer, er det ikke plass til begge. Det er bare et spørsmål om tid før det «smeller» langs strekningen, sier teknisk sjef Rune Dahl.

Han opplyses at det snart skal kontraheres konsulent til dette prosjektet.

Mer for pengene

Neste strekning som skal utbygges, er strekningen «Eidet-krysset» til ungdomsskolen på Asterset. Teknisk sjef Rune Dahl opplyser til VOL at det kan bli aktuelt å bygge en undergang i dette krysset.

– Samarbeidet med Nordland fylkeskommune har vært veldig godt over årene. Jeg har full forståelse for at det er utfordrende for fylkesråden for samferdsel å få midlene til å strekke til når han reiser rundt i kommunene, sier ordfører Sture Pedersen. Han har et forslag.

– Det har ergret meg at vi her i Bø må bygge gang- og sykkelvei etter en standard som om vi var en millionby. Nå skal vi i gang med et prosjekt der teknisk etat har fått i oppdrag å lage en lokal tilpasning.  Kanskje kan vi finne en metode som kan brukes i hele landet. Da kan vi kanskje få mer ut av pengene? Spurte han.

Fylkesråd for samferdsel, Svein Hellesvik, var lydhør for forslaget. Han roser trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.