I dag avgjøres Zalaris-saka i Bø kommunestyre:

Fagforbundet frykter at over 3000 jobber privatiseres

I dag skal kommunestyret i Bø stemme over om det private selskapet Zalaris skal få innpass i kommunen i et to års prøveprosjekt. Fagforbundet mener prosjektet på sikt kan føre til at 3000 kommunale jobber privatiseres.

I dag avgjøres Zalaris-saka i Bø.  Foto: Rune Eriksen, Vol.no

For et par uker siden sendte formannskapet i Bø saka videre til kommunestyret mot én stemme fra Sosialistisk Venstreparti.

Samtidig ble det raslet med sablene i Fagforbundet, som mente prosessen opp mot behandlingen i formannskapet hadde vært for dårlig.


Fagforbundet i Bø Kritiske til Zalaris-avtale:

– Kunne ikke la påstander fra Sture Pedersen stå ubesvart

I ei pressemelding forteller Fagforbundet i Bø at de ikke så noe annet valg enn å komme med en pressemelding om intersjonsavtalen mellom Bø kommune og Zalaris.

 

I dag skal kommunestyret behandle saka. Dette er scenarioet:

Det private norske selskapet Zalaris omsetter for 600 millioner kroner i året. De er i dag et av Europas største selskaper når det kommer til kjøring av lønn. Nå vil de inn på det offentlige markedet og for å få til det, ønsker de å etablere seg i Bø.

Prosjektet det stemmes over i kommunesyret i Bø i dag er et pilotprosjekt på to år. I intensjonsavtalen kommer det frem at Zalaris leier inn tre ansatte fra Bø kommune i to år. De vil så få full tilgang til systemer og ansatte for å lære seg hvordan dette med offentlig lønn fungerer. Etter to år må saka opp igjen i kommunestyret om den skal forlenges.


Derfor snudde Tom Tobiassen (Ap) i Zalaris-saka

Tom Tobiassen rettet først kritikk mot intensjonsavtalen mellom Bø og Zalaris. Tirsdag snudde han i formannskapet. Til VOL forteller han hvorfor.

 

Kritiske

Fagforbundet lokalt og nasjonalt har tidligere vært kritisk til at forbundet ikke var med på prosessen da intensjonsavtalen ble utformet, samt at saka var for hurtig og dårlig fremlagt i formannskapet.

Kritikken er nå også på hva dette kan bety for offentlige ansatte på sikt:

– Går dette igjennom hos lokalpolitikerne her, kan det spre seg til andre kommuner over hele landet, sier leder av Fagforbundet i Nordland, Tore Jakobsen til Fagbladet.no.

Målet til Zalaris på sikt, ifølge Fagbladet, er å kjøre lønn for alle norske kommuner.

Fagforbundet på sin side har 3000 organiserte som jobber med lønn. I dag har Zalaris opprettet sentre for lønnskjøring på steder som Lødingen, Ålesund og Karmøy. Sentrene kjører lønninger for flere selskaper og ifølge Zalaris skal dette spare bedriftene for 20-30 prosent av utgiftene. Denne outsourcingen fører selvsagt til at de som tidligere kjørte lønn i de respektive selskapene, må finne seg ny jobb.


– Selv om saken ikke handler om privatisering, er det det SV frykter skal skje

Tirsdag vedtok formannskapet i Bø om å gå videre med den noe betente Zalaris-saken. Etter et forslag fra APs Tom Tobiassen, som i utgangspunktet var skeptisk til prosjektet, stemte formannskapet for at det blir inngått en toårig intensjonsavtale mellom Bø kommune og Zalaris HR Service Norge.

 

Nye felter privatiseres

Trond Finstad sitter i ledelsen i Fagforbundet og er leder av Seksjon kontor og administrasjon. Han er redd prosjektet i Bø kan føre til at en ny yrkesgruppe mister jobben.

– Dette viser at det trolig vil komme mer privatisering i alle områder, også blant de som jobber på rådhusene. Leier en inn private, gir en fra seg det indre maskineriet i en kommune og alle de oppgavene som gjøres på kontorene. Flytter en kommune ut en tjeneste, mister de kompetanse, innsyn, styring og det blir en større avstand til tjenestene, sier Finstad som mener det er uaktuelt for Fagforbundet å godta dette, sier han til Fagbladet.no.

Det er mange oppgaver som er pålagt å være kommunale i en kommune. Kjøring av lønn er ikke en av disse. Dermed ligger lendet åpent for Zalaris i dag, om politikerne blir med på dansen.


– Ei privatisering av offentlige arbeidsplasser som skjer i lukka rom

Det private selskapet Zalaris og Bø kommune går sammen om et pilotprosjekt, og intensjonsavtalen er allerede signert. – Det er kritikkverdig at prosessen har vært holdt adskilt fra politikernes og offentligheten søkelys, sier leder i Bø Ap, Tom Tobiassen.

 

Har klare planer

Ordfører Sture Pedersen har tidligere sagt til VOL at han er opptatt av å få jobber til Bø og at man ikke vet hva som vil skje når pilotprosjektet på to år er over.

Den administrerende direktøren i Zalaris, Hans-Petter Mellerud, er imidlertid klar på hva han ønsker ovenfor Fagbladet:

– Vi vil kunne bidra til bedre ordninger med stordriftsfordeler til en lavere pris. Generelt sett er offentlig sektor et område som egner seg godt for outsourcing og samordning av tjenester, hvor man får effekt ved å slå sammen kommuner og enheter. Dette har vi fått til i det private. Tanken er å få til et kommunalt tjenestetilbud som er lokalisert i Bø, sier han til Fagbladet.no.

Mellerud er klar på at dette vil føre til at offentlig ansatte mister jobben, men mener at de kan finne seg jobber andre steder i kommunen og påpeker at det ikke er slik at lønnskjøring er en del av det kommunale som er pålagt å ligge kommunalt.

Så gjenstår det å se hva politikerne i Bø sier under dagens behandling. VOL er tilstede i Bø, og vil komme tilbake med sak om temaet senere i dag.