Har fått søker til tannlegestilling i Bø

Hele tre ganger har det offentlige tannlegestillinga vært lyst ut i Bø kommune, uten resultat. Nå har man endelig fått napp, og en søker til stillinga, men det betyr ikke at det blir en bøfjerding til.

Svein Helge Martinussen (V) er glad Bø er offensive i sitt arbeid med å få på plass offentlig tannlege i kommunen.   Foto: Tone M. Sørensen

Offentlig tannlege var et av flere temaer som ble tatt opp i ordførerens hjørne i Bø.

– I desember ble det sendt et brev til tannhelsesjef Hanna Giæver og til fylkesråden som har ansvaret for tannhelsetjenester i Nordland. Tida har gått og vi har spurt om hjelp til utlysning av stillinger, men ingen tannlege har dukka opp, sier ordfører Sture Pedersen.

Hundre prosent stilling

– Vi føler det slik at selv om det formelt er viktig at klinikken er åpen, har man ikek gitt et godt tilbud til bøfjerdinger, spesielt ikke til barn og eldre folk. Vi har hele tiden hatt en god dialig med den private tannlegen Svein Helge Martinussen rundt dette, på en positiv måte, sier han.

Stillingen som offentlig tannlege var utlyst tre ganger som ei 60 prosent stilling, uten at det fristet søkere.

– Nå er denne gjort til ei 100 prosent stilling, der 60 prosent blir i Bø og 40 prosent blir et annet sted i Vesterålen. Begrunnelsen fra Hanna Giæver er at det bare er behov for ei 60 prosent stilling, sier Pedersen, som kontaktet Giæver forrige fredag for å følge opp brevet, og hadde et møte med henne mandag.

To nyutdanna venninner

– Det var et godt møte, ut fra forutsetningene. Det hun følte var nytt som vi kunne meddele er at den private tannlegen ønsker å være offentiv og mentor for nye brukere. Vi er også løsningsorientert og ser på om vi kan utvide den stillingen til privatpraktiserende for den siste delen av stillinga. Ifølge Giæver var dette nye opplysninger, sier Pedersen.

– Jeg skal ikke lage tvist om det, at hun var overraska over at hun fikk en slik opplysningen. Det positive er at de nå har søker til stillinga. Men dette er to tannleger som ønsker å komme sammen til Vesterålen. Det er den ene forutsetninga, det må ordnes ei hundre prosent stilling til i regionen, sier han.

– De er to unge nyutdanna venninner, som er sporty og ønsker å etablere seg i området. Det er et krav at begge får arbeid, og det andre kravet er at begge vil bo på Sortland. Vi har mange som pendler til Bø og ut av Bø, sier han.

– Kroner for for å lokke folk hit

– Fra mitt ståsted, ut fra ønsket omk å være offensiv og på i denne saken, så signaliserte jeg at dette er så viktig for Bø-samfunnet og er en så stor kostnad, at jeg kunne tenke meg å bruke kommunale kroner for å lokke folk hit. Det må vi gjøre i andre stillinger, med rene kronebeløp, sier han.

– Jeg tenkte ikke lå ta det på lønna, men om man flytter til Bø og er her i to år får man en viss sum. Eller kanskje vi kunne tilby gratis hus i ett år. Som goodwill for at ungdommene skal velge Bø. Innbyggertall er utrolig vikitig, sier Pedersen.

Fra tannhelsesjef Giæver var tilbakemeldinga at det er flott at kommunen er offensiv, men at man formelt sett ikke kan godkjenne å bruke økonomiske virkemidler, da det skal være likebehandling når man rekrutterer tannleger.

Ordføreren viser til at han har prøvd å være offensiv, fordi det er dyrt for Bø-samfunnet når foreldre må ta fri fra jobb for å dra med unger ut av kommunen til tannlege, og at handelslekkasje også er en effekt.

– Kritisk infrastruktur

– Jeg er helt enig i at man skal bruke alle midler for å sørge for at vi får en tannlege i Bø. Det er det jeg kaller for kritisk infrastruktur, i alle fall en del av det. Det er også veldig viktig at de tannlegene bor i Bø, sier Tor Andersen (Sp).

Svein Helge Martinussen (SV) er glad for at kommunen er så engasjert i offentlig tannhelsetjeneste, som er en viktig funksjon.

– Det er viktig å få dette på plass i et lokalsamfunn. Jeg tenker tilbake til da tjenesten var statlig og fylkeskommunal, da stilte man boliger til disposisjon til det formålet, selv om man betalte husleie, sier han.