Skal ha opp drone for å gjøre kartlegging ved Steinesjøen:

– Trolig ei kostnadsramme på 15-20 millioner kroner

Samferdselsminister Jon Georg Dale svarer på spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) at han vil be Kystverket vurdere kostnader for moloskadene ved Steinesjøen, med sikte på er rask løsning.

Uværet har laget hull i moloen på Steinesjøen i Bø. Hvis ikke dette blir reparert raskt risikeres det ytterligere skader, og nå skal Kystverket gjøre undersøkelser med sikte på ei snarlig løsning.   Foto: Geir Bjørn Nilsen

Willfred Nordlund (Sp) viste i sitt spørsmål til at moloen i Bø ble ødelagt av storm lørdag 16. februar, og spurte to dager seinere fiskeriministeren skriftlig: «Vil statsråden bevilge de nødvendige midler til reparasjon av moloen i Bø kommune?»

Ifølge regiondirektør i Kystverket i Nordland vil det koste flere millioner kroner å få reparert skaden. Nordlund viser til at for fiskerihavnen og næringslivet som ligger innenfor moloen er det viktig å få reparert skaden så snart som mulig. Resten av moloen kan stå i fare for å bli totalt ødelagt i nye stormer dersom den ikke repareres raskt.


Vil ha i gang strakstiltak for å fikse moloen ved Steinesjøen

Uværet forrige helg gjorde både store og små skader i Bø, der moloen ved Steinesjøen ble rasert.

 

Ytterligere undersøkelser

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier i sitt svar, som kom 1. mars at moloen har fått skader over ei strekning på om lag 30 til 40 meter, som innebærer at vernet av kaier, fiskerimottak og fiskefartøy i havna er svekket.
 


Moloen på Steinesjøen i Bø:

Skadet for flere millioner kroner i uværet

Under uværet lørdag, har det oppstått store skader på moloen på Steinesjøen i Bø. Ifølge Fritjof Wangsvik, regiondirektør i Kystverket i Nordland, vil det koste flere millioner kroner å få reparert skaden.


– Kystverket har allerede gjort ei første vurdering av skadeomfanget. Basert på tidligere erfaringer antar de at reparasjonsarbeidet vil ha ei kostnadsramme på om lag 15-20 mill. kroner, men det er vanskelig å si noe sikkert uten ytterligere undersøkelser, sier Dale.

– Ut fra de opplysningene departementet har, vil jeg be Kystverket om å vurdere nærmere kostnadene for å utbedre moloskadene med sikte på ei løsning, sier han.

Ikke lett tilgjengelig - må trolig bruke lekter

Regiondirektør i Kystverket Nordland, Fridtjof Johan Wangsvik er for tiden på ferie, men hans stedfortreder Tor Vidar Olsen  er i gang med arbeidet, som haster. Aller først er det viktig å få gjort nærmere undersøkelser av skadeomfanget:

– Vi har hatt et møte med et selskap som kan gjøre en jobb med å fly droner og prøve å få oversikt konkret over skaden, at vi får dette mer i detalj. Vi tar sikte på at vi i løpet av tidlig i neste uke skal få kommet oss utover og få startet ordentlig opp med jobben med å få alle fakta på bordet, sier Tor Vidar Olsen.

Når Kystverket ankommer Bø er det flere forskjellige operasjoner som skal utføres i selve kartleggingen.

– Det er ikke noe lett tilgjengelig skade, fordi den adkomstveien som ble laget da moloen ble bygget ble tatt bort på grunn av kulturminnesituasjonen som er i området. Sa må vi også vurdere  på hva slags måte som er så hensiktsmessig som mulig, for å få gjort reparasjoner. Sannsynligvis må vi bruke lekter for å få utført reparasjonene, sier Olsen.

– Dette haster

– Det som er situasjonen per nå er at vi først får en mer nøye kartlegging med bilder og målinger ved hjelp av drone og han som skal utføre den jobben. Deretter får vi gjort profileringer og se på hva slags type masser vi må skaffe til stedet og hva vi kan få tak i. Slik at det er flere forskjellige ting vi må få sett på og vurdert, og ut fra dette kan vi komme tilbake med hva den konkrete kostnaden blir, sier han.

Olsen tilføyer at det er naturlig at når man får en så omfattende skade som ved Steinesjøen, vil naturen jobbe mer med den og sørge for forverring, om den ikke blir reparert.

– Normalt sett når man gjør et tiltak har man god til til planlegge, men dette haster.  Og det kommer an på hvor fort vi får ting på plass, sier Olsen.