Grethe Gynnild-Johnsen har fått ny jobb:

Blir redaktør for mediemangfold og samarbeid i NRK

Grethe Gynnild-Johnsen blir NRKs første redaktør for mediemangfold og samarbeid i NRK. Bakgrunnen er at Stortinget og generalforsamlingen i fjor ga NRK et oppdrag om å ta et selvstendig ansvar for norsk mediemangfold.

Grethe Gynnild-Johnsen har som distriktsdirektør over mange år engasjert seg i at NRK skal ha gode samarbeidsrelasjoner til lokale og regionale mediehus over hele landet. Hun gleder seg til å ta fatt på redaktøroppgaven om kort tid.

– Det norske mediemangfoldet er unikt. Og det er under press i en global konkurranse. Det vil være helt fantastisk om NRK sammen med øvrige mediehus kan styrke tilbudet til publikum i Norge, sier Grethe Gynnild-Johnsen i en pressemelding fra NRK.


Grethe Gynnild-Johnsen gir seg som distriktsdirektør NRK

Bøfjerdingen har hatt stillingen som direktør for Distriktsdivisjonen i NRK i ti år.

 

Mer journalistisk innhold

Hun legger til at det aller første hun går i gang med, er samtaler med viktige premissleverandører for å få mer innsyn i forventningene til hvordan NRK skal innfri på oppdraget.

– Her ligger åpenbare muligheter til sammen å lage mer innhold innenfor områder som i dag kanskje er journalistisk underdekket i hele vårt langstrakte land, sier Gynnild-Johnsen.


NRK forlenger distriktssendingene på TV etter store protester

– Vi har undervurdert den enormt sterke relasjonen deler av vårt publikum har til distriktssendingene våre på TV, sier distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen.

 

Blir mer ambisiøse

Kringkastingssjef i NRK, Thor Gjermund Eriksen understreker at NRK i seg selv bidrar til norsk mediemangfold gjennom å oppfylle allmennkringkasteroppdraget med unik innholdsbredde og ved å være tilgjengelig for alle.

–  NRK og norske mediehus må sammen se om vi kan gi et enda bedre tilbud til publikum gjennom økt samarbeid, sier Eriksen. Kringkastingssjefen har derfor initiert prosjekt mediemangfold og samarbeid. Toppledelsen i NRK nå skal lage tydeligere ambisjoner, mål og tiltak for å innfri på oppdraget fra Stortinget og generalforsamlingen.


Bøfjerding kåret til årets medieleder

Grethe Gynnild-Johnsen hedres for sin innsats som distriktsredaktør i NRK.

 

Samarbeider med universitet

Han understreker at redaktøren også skal bidra til økt samarbeid også med andre kompetanse- og kunnskapsmiljøer over hele landet.

– Vi skal for eksempel utforske et utvidet samarbeid med Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim. Det kan gi oss som allmennkringkaster bedre tilgang til teknologi og kunnskap som til sist vil gi kunne gi et forbedret tilbud til publikum på alle plattformer. Slike miljøer vil også kunne finnes andre steder i landet, sier kringkastingssjef Eriksen.