Sykefraværet stuper i èn vesterålskommune

Legemeldt sykefravær i Bø falt med nesten 20 prosent fra fjerde kvartal i 2017 til fjerde kvartal i 2018.

Sykefraværet i Bø gikk kraftig ned i fjerde kvartal i 2018.  Foto: Tone M. Sørensen

Det viser ferske tall fra NAV. Bare fem kommuner i Nordland har større fall. Likevel var sykefraværet i Bø nokså høyt med 6,1 prosent.

Også Hadsel hadde et markert fall. Fraværet falt med 10,3 prosent til 5,5 prosent.

I den andre enden av skalaen finner vi Øksnes, hvor fraværet økte med syv prosent til 7,7 prosent. Også i Sortland økte fraværet, men «bare» med seks prosent til 6,3 prosent.

Andøy økte med 1,5 prosent til 5,1 prosent. Dermed har Andøy det laveste legemeldte sykefraværet av vesterålskommunene.

Lødingen reduserte for øvrig sitt fravær med 8,5 prosent til 6,7 prosent.

Kvinner 4. kvartal

KommuneEndring fra 2017 %Fravær i %
  Bø      -30,66,6
Andøy4,96,9
Hadsel-8,37,2
Lødingen-30,18,1
Sortland-2,78,3
Øksnes9,59,1

Menn 4. kvartal

KommuneEndring fra 2017%Fravær i %
Andøy-3,63,6
Hadsel-13,14,0
Sortland22,14,7
05,5
Lødingen50,25,5
Øksnes3,86,4