Innstiller bobehandling i Bø-bedrift

Vesterålen tingrett har bestemt at bobehandlingen i boet etter Bø-bedriften En smak av Asia skal innstilles.

Årsaken til dette er at det ikke er midler i boet til å dekke omkostningene ved fortsatt behandling.

Det er en måned ankefrist på beslutningen regnet fra 1.april.

Selskapet leverte regnskap for perioden 2015-2017 med et samlet driftsunderskudd på under 300.000 kroner.

Konkurs ble åpnet i november i fjor etter at eierne hadde begjært oppbud.