Regjeringen vil bevilge 15 millioner kroner til Bø-molo

Regjeringen vil bevilge 15 millioner kroner til reparasjon av moloen ved Steinesjøen. Stortingsrepresentantene Dagfinn Olsen (Frp) og Jonny Finstad (Høyre) er glad for bevilgningen.

BEVILGNING: Regjeringen vil i revidert statsbudsjett foreslå å bevilge 15 millioner kroner til å utbedre moloskaden ved Steinesjøen.  Foto: Frode Pettersen

Det er i revidert nasjonalbudsjett at regjeringen vil bevilge penger til utbedringen av moloen som ble skadet i storm 16. februar i år. Det er anslått at det vil koste 15 til 20 millioner kroner å utbedre skaden.


Anbud på molo-reparasjoner i løpet av en måned

Kystverket har vært ved moloen ved Steinesjøen, og fått hentet inn informasjon som skal danne grunnlaget for entreprisen. – Vi vil bruke større stein i dekkblokklaget enn det som har vært, i og med at moloen ikke holdt i stormen, sier fungerende regiondirektør i Kystverket, Tor Vidar Olsen.

 

– Det er nødvendig at reparasjon av moloen blir gjort før neste vinter og fiskesesong. Ytterligere ødeleggelser og problemer for fiskeflåten kunne ha blitt resultatet dersom dette ikke hadde blitt løst før neste sesong, sier Olsen i en pressemelding.


Skal ha opp drone for å gjøre kartlegging ved Steinesjøen:

– Trolig ei kostnadsramme på 15-20 millioner kroner

Samferdselsminister Jon Georg Dale svarer på spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) at han vil be Kystverket vurdere kostnader for moloskadene ved Steinesjøen, med sikte på er rask løsning.

 

– Lokalt engasjement er viktig, og påtrykk fra ordfører Sture Pedersen (Høyre) og Viggo Willassen (Frp) har vært viktig for at sakens viktighet har blitt belyst og at en beslutning om utbedring har blitt fattet, sier Finstad.


Glad Bø-ordfører:

– Mer effektivt enn dette blir det ikke

– Det er svært gledelig med penger til moloen, så her må jeg skryte av regjeringen, sier Bø-ordfører Sture Pedersen.