Fullfører fiberutbygging i Bø

Vesterålskraft er nå klar for å fullføre fiberutbygging til Føre i Bø.

Illustrasjonsbilde for fiberutbygging.  Foto: Corbis

Bø kommune har bevilget inntil to millioner kroner fra disposisjonsfond til fiberutbygging for første fase i området Føre-Vinje (der prosjektet allerede er påbegynt), Gustad og Risnesveien.

Kommunestyret har bedt rådmannen om å jobbe med en utredning og finansiering for fase to tilknyttet fiberutbygging for områdene Skårvågen, Veggemo, Grimstad og Fiskumyran innenfor en ramme på tre millioner.

Vesterålskraft Bredbånd opplyser at kostnadene for de ulike bygdene og områdene forløper seg slik:

- Gustad: 740 000 kroner - andel VKBB 150 000 og Bø kommune 590 000

- Grimstad: 1 115 000 kroner - andel VKBB 300 000 og Bø kommune 815 000

- Veggemo: 1 165 000 kroner - andel VKBB 350 000 og Bø kommune 815 000

- Skårvågen og Søberg: 2 200 000 kroner - andel VKBB 700 000 og Bø kommune 1 500 000

- Vinje og Føre: 2 400 000 kroner - andel VKBB 1 300 000 og Bø kommune 1 100 000

- Risnesveien: 310 000 - andel VKBB 175 000 og Bø kommune 135 000

Ingen fornminner

Nå opplyser VKBB at Nordland fylkeskommune nylig har gjennomført fornminneundersøkelser på Føre/Førleite.

- Vi har nå fått en hyggelig tilbakemelding om at det ikke er noen fornminner å ta hensyn til. Det betyr at vi kan sette i gang med prosjektet. Vi er klar til å skrive avtale med utbygger, som vil grave og koble opp kunder i feltet. De vil prøve å koble opp flest mulig kunder før årsskiftet, men det blir nok noen som må vente til etter årsskiftet, opplyser Vesterålskraft Bredbånd overfor Bø kommune.

Bø kommune bekrefter at de som en del av avtalen inngår med inntil 1,2 millioner kroner til strekningen Føre/Førleite og er ellers fornøyd med at utbyggingen fortsetter.


Bevilger 2 mill.

Satser på mer fiber i Bø

Bø kommune har i dag en dekningsgrad for internett via fibertilknytning på 81 prosent. Nå bevilges to millioner kroner til ytterligere utbygging.