Bø Ungdomsråd:

– Ungdomsklubben trenger oppussing

Ungdomsrådet i Bø påpeker at det er viktig å satse på ungdomsklubben i kommunen.

Håvard Bergseng Rødsand, Lovise Larsen, Therese Falch Vikan, Brage Rønne Gåsland og Kine Sommerseth i Bø ungdomsråd.  Foto: Innsendt.

Det nye ungdomsrådet i Bø kommune har hatt sitt første møte etter at det nye rådet ble valgt av kommunestyret. Her gikk rådet blant annet igjennom forslaget til budsjett for 2020.

Det er ikke tatt med midler til oppussing av Bø ungdomsklubb i budsjettet som er foreslått. Det mener vi at må tas med. Ungdomsklubben er en av de få møteplassene ungdommen i Bø har. Klubben er populær og det er en trygg plass å være, men klubblokalet er slitt og det er alt for trangt.

Håvard Bergseng Rødsand, Lovise Larsen, Therese Falch Vikan, Brage Rønne Gåsland og Kine Sommerseth i Bø ungdomsråd kommer derfor med følgende uttalelse til budsjettet som skal behandles av kommunestyret 12. desember:

1. Vi ber først og fremst om mer penger til å pusse opp det lokalet vi allerede har. Belysning, møbler, snekkerarbeid, skifte av gulv, dekorasjon, møbler osv. Forslag: 100.000 kr.

2. Vi ber videre om løsninger for å få større klubblokale. Et av forslagene til ungdomsrådet er å diskutere hva som kan gjøres med lagringsrommet til Bøhallen som ligger vegg til vegg med ungdomsklubben? Kan vi få bruke det?