Reagerer på kutt innen psykisk helse i Bø

Hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleieforbund i Bø reagerer på reduksjon av behandlingsstilling ved psykisk helse og manglende drøftinger i henhold til lov og avtaleverk.

Bø kommunehus på Straume.  Foto: Tommy Hansen

Hovedtillitsvalgt Cathrine Karoliussen ved Norsk sykepleieforbund avd. Bø påpeker overfor ordfører, rådmann og formannskapsmedlemmer i Bø at det nå er lagt frem forslag om å redusere en 100 % stilling ved rus og psykiatri til 50 %.

Store konsekvenser

– Det vil få store konsekvenser for behandling av brukere innen psykiatri og rus på flere måter: Tilbud om samtaleterapi, som i forveien hadde mange på venteliste, blir ytterligere redusert. Aktivitetsdager som har gått fra 4-1, vil kunne falle helt bort. Det tverrfaglige samarbeidet kommunalt og regionalt, samt med spesialisthelsetjenesten, oppgaver knyttet til rusbehandling, og kontakt med de ulike institusjonene nedprioriteres med dårligere faglig kvalitet som følge, hevder den hovedtillitsvalgte.

Hun påpeker videre at arbeidsbelastningen på personalet øker med konsekvenser for arbeidsmiljø og risiko for tap av kompetanse. Det er ikke foretatt noen form for konsekvensutredning av forslaget, utdyper Karoliussen.

Hun sier videre at ifølge Hovedavtalen, Del B, § 1-4-1, «arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder omstilling/omlegging av driften, rasjonalisering og driftsinnskrenkning og informasjonsprosedyrer, f.eks. ved nedbemanning».

– Det er ikke skjedd i dette tilfellet, da det hverken er drøftet eller informert overfor HTV, eller personale, fastslås det.

Ønsker forsvarlige tjenester

Karoliussen sier videre at de som bor og arbeider i Bø kommune, ønsker at de skal kunne tilby faglig forsvarlige tjenester av høy kvalitet innenfor psykisk helse og rus som er et satsningsområde, også nasjonalt.

– Vi sliter i forveien med sykefravær og mangel på kompetent arbeidskraft. Jeg vil derfor be dere revurdere forslaget om 50 % reduksjon av stilling innenfor psykisk helse og rus, som vil kunne få store konsekvenser, avslutter hovedtillitsvalgte.