Bø kommune stenger alle skoler fra tirsdag: –Vi gjør dette for å være i forkant og for å begrense smitten

For å være føre var i disse koronatider, har adminstrasjonen i Bø kommune bestemt seg for å stenge alle skoler fra og med tirsdag.

Ordfører Sture Pedersen i Bø kommune.  Foto: Tone M. Sørensen

– Fra og med tirsdag morgen stenger vi alle skoler i Bø, sier ordfører Sture Pedersen til Vol.

Begrunnelsen for avgjørelsen har å gjøre med at de vil være før var med tanke på smittefaren.

– Vi gjør dette for å være i forkant og for å begrense smitten. Målet vårt er å unngå at vi får koronasmitte i vår kommune, understreker han.

Når det gjelder kommunens barnehager, kommer de fortsatt til å være åpne.

– Vi har kommet til at det er forsvarlig. Smittevernoverleg sier at ingen små barn er i faresonen per nå, en vurdering som er tatt av vårt helespersonell. Endrer det seg, setter vi iverk tiltak, poengterer ordføreren.

Pedersen understreker at i tillegg til at ingen i kommunen er smittet, er det heller ingen som sitter i karantene per i dag. Han forteller videre at det også er hengt opp informasjon rundt om i kommunen om hvordan man skal forholde seg, og forebygge best mulig med tanke på virussykdommen.

– Det er ikke alle som har tatt dette på alvor, og som opererer som ingenting har skjedd, sier han.

I tillegg til at skolene blir stengt, iverksetter kommunen også et annet tiltak i forbindelse med koronafaren. Det inkluderer at ingen ansatte i Bø kommune får dra på kurs eller konferanse de kommende 14 dagene. Nå oppfordrer ordføreren til en felles dugnad for å forebygge koronasmitte i kommunen.

– Vi kan ikke pålegge noen, men ber innbyggerne om å hjelpe til best mulig og oppfordrer folk til å ta forholdsregler. Det er søkelyset vi har fremover, sier Pedersen, og legger til at kommunen vil komme med fyldigere informasjon i sakens anledning i løpet av ettermiddagen.