Telefontrøbbel hos Bø kommune

Vol har fått flere meldinger på morgenkvisten om at det er ikke lar seg gjøre å komme gjennom til verken sentralbordet eller legekontoret i Bø-kommune.

Da Vol kontakter ordfører Sture Pedersen, bekrefter han at telefonlinjen ikke fungerer som den skal for øyeblikket.

– Feilen ligger ikke hos Bø kommune eller Alarm 24, men hos en ekstern tredjepart, Phonect, som leverer teleløsning til kommunen. Vi håper at feilen blir rettet og at telefonforbindelsen snart er oppe og går igjen, sier Pedersen.

Han viser ellers til kommunens facebookside der det står opplyst om hvilke nummer folk kan ringe for å komme gjennom til legekontoret og kommunen mens telefonlinjen er nede.