– Statlige arbeidsplasser til små kommuner kan kun komme gjennom privatisering

– Når Åsunn Lyngedal fra Arbeiderpartiet skal sørge for statlige arbeidsplasser til Vesterålen, mener jeg hun har feil på ett område. Statlige arbeidsplasser til små kommuner kan kun komme gjennom privatisering.

Ordfører Sture Pedersen (H) i Bø kommune mener at det kun er privatisering som kan bidra til at små kommuner får statlige arbeidsplasser.   Foto: Tone M. Sørensen

Det sier Høyre-ordfører Sture Pedersen i Bø kommune i en kommentar til VOLs intervju med Åsunn Lyngdal i Arbeiderpartiet, der hun taler for at Vesterålen bør få flere statlige arbeidsplasser til regionen.

– Det hjelper ikke små kommuner som Bø at statlige arbeidsplasser flyttes til Vesterålen, rett og slett fordi det i så fall kun er snakk om å legge dem til Sortland. Derfor mener jeg at privatisering er eneste vei å gå for at også Bø og andre kommuner skal få slike statlige arbeidsplasser.

Ønsker konkurranseutsetting

Sture Pedersen poengterer at han langt fra er mot at statlige arbeidsplasser skal komme til regionsenteret Sortland, og at Sortland gjerne må få statlige arbeidsplasser framfor Bø, det har han ikke noe problem med.

– Dersom Bø skal få noen av disse arbeidsplassene, mener jeg at konkurranseutsetting er eneste vei å gå. Da kan man definere hvor arbeidsplassene skal være, eksempelvis konkret i hvilke kommuner og hvor mange arbeidsplasser, og så kan de private bedriftene regne på dette og komme med et tilbud.

Distriktene tappes

Han mener problemet i dag er at distriktene tappes for arbeidsplasser, og at større steder som Tromsø og Bodø stikker av med de nye arbeidsplassene.

– Vi får signaler om NAV-kontoret i Bø og at det er under press, og antydes styrt fra Sortland. I tillegg antydes det at den offentlige tannlegen i Bø skal pendle fra Sortland.. Dette gavner ikke vår kommune. Skal det monne i distriktene ut fra statlige arbeidsplasser, kan eksempelvis oppgaver innen lønnsarbeid for universitetene eller offentlig forvaltning settes ut på anbud.

Klarer ikke mange

Samtidig er han klar over at det kan være snakk om flere hundre arbeidsplasser, når staten først bestemmer seg for å flytte dem fra sentrale til mindre sentrale deler av landet.

– Bø klarer ikke å ta imot flere hundre arbeidsplasser. Dersom staten beslutter at fordelingen skal være slik og slik, vil private på en bedre måte kunne bidra til større spredning av disse arbeidsplassene., sier han, og understreker at mann i dag ofte ikke er avhengig av at man fysisk må sitte på et bestemt geografisk sted. Bø-ordføreren opplyser for øvrig at han kjenner til at private selskaper allerede tenker i disse banene.

Mindre kamp

Dersom Sture Pedersen får det slik han ønsker i forhold til konkurranseutsetting, mener han at det er mulig å få til en desentralisering av aktuelle statlige jobber. Samtidig mener han at konkurransen politikerne imellom, om hvem som skal få nye arbeidsplasser, vil forsvinne.

En av grunnene til at Sture Pedersen vil privatisere statlige arbeidsplasser og plassere dem i distriktene, er at kommunene får statlige tilskudd ut fra befolkningsgrunnlaget. For hvert nytt menneske som flytter til Bø, får kommunen mer penger.

Privatisering

– Privatisering er den eneste måten å få statlige arbeidsplasser til vår kommune på. Dersom man beslutter at Bø skal få tre arbeidsplasser, vil det være et måte å gjøre det på som ikke har vært praktisert tidligere.

Han mener at det finnes store private selskaper sørpå som kan tenke seg å spre arbeidsplassene rundt om i landet, og han vet at det kan dryppe også på Bø kommune dersom man får til noe slikt. Bedriftene ønsker ikke store ansamlinger av ansatte, men tenker mer på å spre arbeidsplassene rundt omkring i landet, opplyser han.

– Hva har Bø å tilby dersom dette skulle bli en realitet?

– Vi har et fibernett som er blant landets beste, og vi har flere bedrifter som ikke kunne ha vært her i Bø uten denne infrastrukturen. Dessuten foreligger det planer om kontorbygg i Bø, og vi sier at det ikke skal stå om arealer dersom det kommer arbeidsplasser til Bø.