Utfordringer med høyspentnettet i Ryggedalen

Siden natt til fredag har det vært utfordringer med høyspentnettet i Ryggedalen på grensen mellom Øksnes og Bø. Flere strømabonnenter mistet i en periode strømmen, og Ryggedalstunnelen er mørklagt.

VOL har fredag ettermiddag vært i kontakt med Marek Eriksen ved vaktsentralen til kraftselskapene i Vesterålen og Lofoten. Han opplyser at det var en såkalt loop som var løs på høyspentnettet.

– Det ble gjort feilretting senest klokken tre i dag og alle de berørte husstandene som en stund var uten strøm, har nå fått den tilbake, sier han, og opplyser at det var 21 husstander som var berørte.

Ifølge Eriksen vil kraftlaget jobbe videre med å utbedre feilen over helga.

Mørkt i Ryggedalstunnelen

Etter tips fra lesere om at lysene i Ryggedalstunnelen er avslått, har VOL har også vært i kontakt med Vegtrafikksentralen. Ifølge dem var det utfordringer med lysene i tunnelen allerede torsdag, der det tidvis har vært mørkt i halve tunnelen, for så i hele.

Ifølge Eriksen har feilretterne til Vesterålskraft funnet ut at det er full spenning i høyspenten frem til tunnelen.

– Dermed må det være en feil i strømnettet inne i selve tunnelen, sier han, som mener det er vanskelig å si når feilen vil være rettet og det vil være lys i Ryggedalstunnelen igjen.